Златен спонсор

2000 BGN

 • Обявяване като основен партньор на събитието;
 • Лого на компанията на поканата на събитието;
 • Лого на компанията на сцената на събитието;
 • Лого на компанията в онлайн рекламните материали;
 • Лого на компанията в рекламните съобщения;
 • Брандиран рекламен щанд във фоаето през залата за събитието;
 • Назоваване на компанията на церемонията по откриването;
 • Рекламен клип във фоаето през залата за събитието.
Сребърен спонсор

1200 BGN

 • Лого на компанията на поканата на събитието;
 • Лого на компанията на сцената на събитието;
 • Лого на компанията в онлайн рекламните материали;
 • Лого на компанията в рекламните съобщения;
 • Брандиран рекламен щанд във фоаето през залата за събитието;
 • Назоваване на компанията на церемонията по откриването;
 • Рекламен клип във фоаето през залата за събитието.
Last Minute

600 BGN

 • Лого на компанията в рекламните съобщения;
 • Назоваване на компанията при откриване на събитието;
 • Брандиран рекламен щанд във фоаето през залата за събитието;
 • Рекламен клип във фоаето през залата за събитието.